Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 – Effektivitet

Arbeidspakke 1, Effektivitet, skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

  • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten.
  • Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
  • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Sunniva Brurok Myklebost

Psykolog Phd-stipendiat Universitetet i Bergen

Smiti Kahlon

Psykolog/PhD-kandidat Helse Bergen/UiB