Stipendiater

Zareen Abbas Khan

Zareen is a PhD candidate at NTNU, Trondheim. She is a part of the SFI team at Regional Center for Healthcare Improvement at St. Olavs Hospital in Trondheim.

The objective of Zareen’s PhD project is to perform an economic evaluation of Mamma Mia. Mamma Mia is an app that aims to prevent perinatal depression. The app is currently undergoing a randomized controlled trial to evaluate the efficacy of offering the app along with support from healthcare personnel as opposed to the app being used by pregnant mothers on a self-guided basis. Zareen will use the data from this RCT to evaluate the app’s cost-effectiveness in both the short and long terms.

In addition to the economic evaluation of Mamma Mia, Zareen is interested in how factors related to implementation of digital healthcare solutions influence their costs. To this end, she is performing an implementation-related cost analyses for both eMeistring and Mamma Mia.

Zareen holds an MSc in Global Health from NTNU, Trondheim and a Master of Public Affairs from The University of Texas at Austin.

Main Supervisor:

Vidar Halsteinli – St. Olavs Hospital, Trondheim

Zareen Abbas Khan

Doktorgradsstipendiat St, Olavs Hospital

Beate Standal

Standal er utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk vaksenpsykologi med videreutdanning i kognitiv terapi. Hun har erfaring fra ulike stader i primær- og spesialisthelsetenesta, sist som kommunepsykolog. 

Målet med Standal sitt PhD-prosjekt er å forsøke å finne ut kva som gjer at implementering av digitale psykologiske intervensjonar ikkje går raskare. Digitale behandlingane for psykiske lidingar blir ikkje blir brukt så mykje som det er potensiale for, og ho vil forsøke å finne ut av årsakane til dette ved å intervjue terapeutar, leiarar og brukarar av desse intervensjonane. 

Standal har fått stor tru på digitale psykologiske intervensjonar og ser nytteverdien av dette i praksis. Hennar største bidrag inn i forskingsprosjektet vil vere det brennande engasjementet ho har for å bidra til å spreie den gode behandlinga til dei som treng det.  

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen.

Beate Standal

Henriette Tyse Nygård

Henriette Tyse Nygård er en av to stipendiater knyttet til arbeidspakke 4, implementering. Nygård har bred erfaring som sykepleier både nasjonalt og internasjonalt, hvor hun blant annet har vært med å åpne en dialyseavdeling på Zanzibar i regi av Haukeland og Norec. I tillegg har hun jobbet som forsker hos Folkehelseinstituttet. 

Nygård skal blant annet jobbe med verktøyet, ItFits-toolkit, som skal brukes i en av studiene. Studien skal se på om veiledet implementering fungerer bedre enn den implementeringen som er gjort til nå i eMeistring. Målet er å forstå mer hva skal til for at ting fungerer, hvordan implementerer vi nye programmer, hvordan øker vi oppslutningen og bruken, hvilke faktorer betyr noe og hvordan kan vi gjøre digitaliseringen bedre enn den er i dag. 

Nygård brenner for gode helsetjenester og tilgjengelighet. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen.

Henriette Tyse Nygård