Om prosjektet

UngMeistring er et prosjekt som offisielt ble startet 01.04.2022. Prosjektet sitt hovedmål er å utvikle og evaluere åtte digitale nett- og spillbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom. Disse skal tas i bruk av innbyggerne, og primær- og spesialisthelsetjenesten.

UngMeistring vil utvikle program for ungdom med angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under Pilot Helse som har tildelt UngMeistring 25 millioner. I tillegg bidrar Helsedirektoratet, ved DigiUng programmet, med 6 millioner til prosjektet i 2022.

Hvorfor UngMeistring?

1) øke tilgangen psykiske helsetjenester

2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester

3) øke brukerinvolvering

4) øke utnyttelsen av ressursene

5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er

6) øke fleksibilitet for brukerne

7) øke verdiskaping i helsenæringen

8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling

9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning

10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy

Prosjektet er ledet fra Helse Bergen med Kristin Bruvik som prosjektleder. I tillegg har prosjektet en stor og tverrfaglig gruppe med samarbeidspartnere.

Kristin Hogstad Bruvik

Prosjektleder Helse Bergen/eMeistring