Stipendiater

Guri-Elise Holgersen

Holgersen er utdannet klinisk barnevernspedagog med spesialutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har mange års erfaring fra klinisk psykiske helsevern for barn og unge, og fra Ambulante tjenesters sitt Psykoseteamet ved Haukeland.   

Holgersen skal utvikle og forske på effekten av digital behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidet hører til arbeidspakke 1 i UngMeistring. Kunnskapen Holgersen sitter med er relevant i utviklingen av behandlingsformer for ungdom, dessuten har hun erfaring med å utvikle digitale verktøy til behandling. I Psykoseteamet har det blant annet blitt utviklet VR-behandling. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen

Guri-Elise Holgersen

Maren Helene Rinke Storetvedt

Storetvedt har bachelor i vernepleie og en master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Før hun begynte i ForHelse arbeidet hun som prosjektmedarbeider i Kunnskapssenteret i Bergen Kommune.  

Storetvedt skriver doktorgrad i arbeidspakke 4 – ADHD under UngMeistring hvor målet er å øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år.

Som vernepleier brenner Storetvedt for brukermedvirkning og mener at det er viktig å jobbe for reell medvirkning i tjenesteutvikling og unngå tokenisme eller skinnprosesser. I PhD-prosjektet skal hun anvende et brukersentrert rammeverk kalt «Person-based approach» (PBA) som kombinerer teori og evidens med kartlegging av brukernes behov og psykologiske kontekst. Dessuten er Storetvedt opptatt av sosial utjevning og at alle skal ha like muligheter og tilgang til velferdsstatens goder.  

Hovedveileder: Tine Nordgreen

Maren Helene Rinke Storetvedt