Forsknings­senter for Digitale Helsetjenester

Vi i Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forhelse er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen som består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner. Våre hovedaktiviteter er knyttet til 2 flerårige prosjekter: Forhelse SFI og UngMeistring.

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

SFI

Nytt debattinnlegg fra Post doc i Forhelse Smiti Kahlon

Les mer
SFI
UngMeistring

Med fokus på formidling

Les mer
SFI
Arbeidspakke 2

Forhelse-forskere på seminar hos Direktoratet for e-helse

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.