Forsknings­senter for Digitale Helsetjenester

Vi i Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forhelse er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen som består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner. Våre hovedaktiviteter er knyttet til 2 flerårige prosjekter: Forhelse SFI og UngMeistring.

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

UngMeistring

Møt stipendiat Maren Helene Rinke Storetvedt

Les mer
SFI

Digital behandling av kognitive vansker etter depresjon

Les mer
UngMeistring

Møt stipendiat Jill Bjarke

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.