Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret

Avslutta INTROMAT med gode resultat

Les mer

Aktuelt

Les aktuelt fra For Helse

Avslutta INTROMAT med gode resultat

Les mer

Erfaringar i bruk av asynkron behandling av psykiske lidingar

Les mer

Paneldebatt om digitale helsetjenester 6. desember

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.