Forskningstema

Implementering

I forskningstemaet «implementering», skal det undersøkes hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier. Teamet som jobber med implementeringsforskning er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken/teamet skal gjennomføre to del-studier

  • en multisenterstudie på effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.
  • en kartleggingsstudie av ulike måter å organisere eMeistringsklinikkene på tvers av helseforetak (dette er et samarbeidsprosjekt mellom teamet «kost-nytte» og «implementering»)

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen.

Robin Maria Francisca Kenter

Forsker/PhD Post Doc Universitetet i Bergen/Helse Bergen