Tilgjengelighetserklæring

Arbeid med universell utforming av ikt

Forhelse er i prosess med å endre nettsted. Det arbeides pr. nå med innhold og universell utforming. Dette gjør vi sammen med kommunikasjonsbyrået RedInk. De vil bistå oss i arbeidet med tilgjengelighetserklæring og universell utforming. Tilgjengelighetserklæringen vil oppdateres så fort dette er på plass. Du kan se rapport og test av Forhelse.no her Tilgjengelighetserklæring for nettsted | uustatus