Arbeidspakker

Arbeidspakke 2 – Kostnad-nytte

Arbeidspakke 2, Kostnad-nytte, skal undersøke hvorvidt digitale psykologiske behandling er kostnadseffektive og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk behandling for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. I arbeidspakken skal vi undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital

Vidar Halsteinli

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Jørn Heggelund

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Kjersti Skare

Seksjonleder Helse Bergen/eMeistring

Gunn Elise Sætre

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Elin Ulleberg

Klinikksjef – klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Silje Marie Haga

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS