Arbeidspakker

Arbeidspakke 3 – Tidlig metodevurdering

Arbeidspakke 3, Tidlig Metodevurdering, skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil arbeidspakken forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative studier innen tidlig metodevurdering.

  • Studere kasusstudier for å oppnå en dypere forståelse av avhengigheter og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere kostnadseffektive helsetjenester.
  • Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.
  • Videreutvikling av verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov endring. Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.

Arbeidspakken er ledet av Per Ingvar Olsen, BI

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap Handelshøyskolen BI

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Monika Knudsen Gullslett

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Silje Marie Haga

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Linn Nathalie Støme

Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS