Arbeidspakker

Arbeidspakke 4 – Implementering

Arbeidspakke 4, Implementering, skal undersøke hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier.

Arbeidspakken skal gjennomføre en multisenterstudie på effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen

Robin Maria Francisca Kenter

Forsker/PhD Post Doc Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Birgitte Berentsen

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Kristin Hogstad Bruvik

Prosjektleder Helse Bergen/eMeistring

Monika Knudsen Gullslett

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune