Voss Herad

Voss er ein kommune i Vestland fylke.

Første emne i DigiflexHelse er nå publisert

Da er emne DIGHEL630 – Digitalisering i helse: Individ, organisasjon og samfunn i gang.

DIGHEL630 er det første av totalt fire emner som studentene skal gjennom fram til juni 2023. Prosjektet har fått med seg en veldig erfaren gruppe med studenter under piloteringen av den digitale og asynkrone videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiflexHelse). Du kan lese mer om prosjektet her. IGS (UiB), Helse Bergen, ForHelse og partnerne inn i DigiflexHelse jobber tett med å utvikle emner som møter nye behov og krav til digitaliseringskompetanse for ansatte i helsesektoren.

Veien videre blir spennende for både partnerne, fagpersoner og prosjektets flotte studenter.

Alrek Helseklynge

Helse Bergen

Helse Vest IKT

Bergen kommune

Alver kommune

Vaksdal kommune

Voss herad

Norwegian Smart Care Cluster

Bergen Næringsråd

Les mer om den digitale videreutdanningen her:

 Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse) – Alrek (alrekhelseklynge.no)

DigiFleksHelse-prosjektet ved IGS får midler fra regjeringen | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | UiB

Bergen Kommune

Bergen kommune er ein kommune i Vestland fylke. Kommunen vert styrt etter prinsippet om byparlamentarisme, med eit byråd som utøvande organ. Administrasjonssenteret i kommunen er byen Bergen, som òg er eitt av seta for fylkesmannen i Vestland fylke, og for administrasjonen i Vestland fylkeskommune.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt. Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt. Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.

Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus har over 14.000 dyktige medarbeidarar som kvar dag jobbar for at pasientane skal få spesialisthelsetenester med god kvalitet når dei treng det. Vi arbeider for pasienttryggleik, vi legg til rette for gode arbeidsmiljø og vi forbetrar tilbodet vår slik at vi bruker ressursane på best mogleg måte. Slik vidareutviklar vi tenestene til det beste for pasientar og samfunnet.

Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre.