Aktuelt

Youwell vant fram med Co-mestring og UngSpotlight i Helsedirektoratets konkurranse for leveranse av digitale selvhjelpsverktøy til helsenorge.no.

Helsedirektoratet og Norsk helsenett utvider verktøykassen sin med nye selvhjelpsverktøy på helsenorge.no. I den sammenheng ble det gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av digitale selvhjelpsverktøy for tre målgrupper i befolkningen: gravide og spedbarnsforeldre, ungdommer 13 til 20 år, og den voksne befolkningen. Youwell vant fram med Co-mestring og UngSpotlight som vil til høsten tilgjengeliggjøres i helsenorge.no sin verktøykasse.  

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien. I denne perioden er vi mange som spør oss selv: «Hva gjør vi nå? Hva gjør jeg nå når hverdagen er snudd opp ned av karantene og/eller sosial isolasjon? Hva gjør jeg nå når jeg er redd for at de jeg er glad i skal bli syke? Hva gjør jeg nå når jeg er isolert hjemme? Hva gjør vi når økonomien blir usikker? Og hva gjør vi nå når vi ikke kan besøke hverandre?» I Co-mestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på korona, og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag.

UngSpotlight er for ungdommer mellom 13-16 som er redde for å snakke foran klassen hvor dette påvirker aktiviteten i timene. Treningsprogrammet varer i 6 uker, og det er anbefalt å jobbe med programmet minst 3 ganger i uken. Frykt for å snakke foran andre er en veldig vanlig frykt som er særlig plagsomt i skolealder der det er vanskelig å unngå å snakke foran andre. Dersom man opplever mye ubehag ved presentasjoner eller høytlesing i klassen kan det føles som om det aldri kan bli bedre. I dette programmet vil ungdommen lære seg teknikker for å mestre dette.

De digitale intervensjonene har blitt utviklet i samarbeid med INTROMAT ved Helse Bergen som har gjennomført en RCT-studie for løsningene. Effekten er dokumentert som viser reduksjon i symptomer på presentasjonsangst for UngSpotlight, og reduksjon i angst- og depresjonssymtomer for Co-mestring.

UngSpotlight fikk også fin omtale i Bergensavisen 3. juni, og nettsaken kan du lese her (bak betalingsmur). 

Faksimile fra Bergensavisen 03.07.2021