Stipendiater

Guri-Elise Holgersen

Holgersen er utdannet klinisk barnevernspedagog med spesialutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har mange års erfaring fra klinisk psykiske helsevern for barn og unge, og fra Ambulante tjenesters sitt Psykoseteamet ved Haukeland.   

Holgersen skal utvikle og forske på effekten av digital behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidet hører til arbeidspakke 1 i UngMeistring. Kunnskapen Holgersen sitter med er relevant i utviklingen av behandlingsformer for ungdom, dessuten har hun erfaring med å utvikle digitale verktøy til behandling. I Psykoseteamet har det blant annet blitt utviklet VR-behandling. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen

Guri-Elise Holgersen