Stipendiater

Henriette Tyse Nygård

Henriette Tyse Nygård er en av to stipendiater knyttet til arbeidspakke 4, implementering. Nygård har bred erfaring som sykepleier både nasjonalt og internasjonalt, hvor hun blant annet har vært med å åpne en dialyseavdeling på Zanzibar i regi av Haukeland og Norec. I tillegg har hun jobbet som forsker hos Folkehelseinstituttet. 

Nygård skal blant annet jobbe med verktøyet, ItFits-toolkit, som skal brukes i en av studiene. Studien skal se på om veiledet implementering fungerer bedre enn den implementeringen som er gjort til nå i eMeistring. Målet er å forstå mer hva skal til for at ting fungerer, hvordan implementerer vi nye programmer, hvordan øker vi oppslutningen og bruken, hvilke faktorer betyr noe og hvordan kan vi gjøre digitaliseringen bedre enn den er i dag. 

Nygård brenner for gode helsetjenester og tilgjengelighet. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen.

Henriette Tyse Nygård