Arbeidspakker

Arbeidspakke 4 – Implementering

Arbeidspakke 4, Implementering, skal undersøke hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier.

Arbeidspakken skal gjennomføre en multisenterstudie på effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen

Robin Maria Francisca Kenter

Forsker/PhD Post Doc Universitetet i Bergen/Helse Bergen