Arbeidspakker

Arbeidspakke 2 – Kostnad-nytte

Arbeidspakke 2, Kostnad-nytte, skal undersøke hvorvidt digitale psykologiske behandling er kostnadseffektive og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk behandling for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. I arbeidspakken skal vi undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital

Anne Mette Søviknes

Administrativ leder Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør