Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 – Effektivitet

Arbeidspakke 1, Effektivitet, skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten.
Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.
Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring