SkillUp

SkillUp Network er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Som medlem i nettverket får du tilgang til kurs og annen kompetanseheving som kan tilbys lokalt, via videokonferanse, “blended learning” eller lignende. Nettverket er basert på en modell for delingsøkonomi. Inntektene fordeles tilbake til de som bidrar inn gjennom utvikling av tilbud, fasilitering og rekruttering av kursdeltagere. Utdanningssentrene bestemmer selv hvor aktive de ønsker å være i nettverket, men aktiv deltagelse lønner seg – for alle!