Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Vår oppgave er å øke kompetansen og kvaliteten i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi er en tjeneste for tjenestene, det vil si at vi bistår offentlige tjenester med forskningsbasert kunnskap, rådgivning og opplæring. Vi driver ikke individuell behandling.