CheckWare AS

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. ​ Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere