Partnere

Attensi

Attensi er en global leder innen spillbaserte simuleringer. Løsningene våre kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig atferd og psykologi og brukes til å trene ansatte i autentiske situasjoner som involverer samhandling mellom mennesker og bruk av programvare- og systemer.

UngMeistring

Changetech

Easychange is a totally new approach to habit change. We call it personal change programming, or PCP. And since it’s all about the brain, it’s all about psychology.

SFI

CheckWare AS

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. ​ Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere

SFI

Helse i Hardanger AS

Ved Helse i Hardanger finn du ei breitt samansett gruppe fagfolk som er klar til å arbeide saman med deg som har utfordringar knytt til rygg, Post Covid-19 fatigue, angst og depresjon, diabetes type 2 eller med kols. Dette er helseplager som typisk har samansette årsaker, der den som er ramma kan ha nytte av innspel frå meir enn éin fagperson

SFI

Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr video konsultasjoner og tema-baserte seminarer med utvalgte psykologer. Siden oppstart i 2017, har vi hatt høye standarder for innovative løsninger som gjør det enklere å komme i kontakt med en psykolog når behovet er der - uavhengig av hvem du er. Vi har etablert oss som eksperter innen online psykolog tjenester, og tilbyr gode samarbeid med organisasjoner og selskaper.

SFI

SkillUp

SkillUp Network er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Som medlem i nettverket får du tilgang til kurs og annen kompetanseheving som kan tilbys lokalt, via videokonferanse, “blended learning” eller lignende. Nettverket er basert på en modell for delingsøkonomi. Inntektene fordeles tilbake til de som bidrar inn gjennom utvikling av tilbud, fasilitering og rekruttering av kursdeltagere. Utdanningssentrene bestemmer selv hvor aktive de ønsker å være i nettverket, men aktiv deltagelse lønner seg – for alle!

UngMeistring

Youwell AS

Youwell er et plattformselskap som utvikler innovative digitale verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser og har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å bygge og tilby digitale helsetjenester. Youwell portalen er utviklet spesielt for helseforetak, kommuner, klinikker, forskningsinstitusjoner og privatpraktiserende, og er bygget på årevis med klinisk forskning.

SFI
UngMeistring