Aktuelt

NORSRII 2021

Spennande forsking innan digitale helsetenester vart presentert for deltakarar frå heile landet under NORSRII.

Konferansen vart i år halde for andre gong, og med stor suksess. Over 60 personar var påmeldt og 14 av desse la fram sitt arbeid med digitale helsetenester.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Tine_NORSRII_2021-1024x576.jpeg
Tine Nordgreen opna konferansen med å snakka om utfordringar og løysingar ved tverrfagleg samarbeid innan digitale psykiske helsetenester

NORSRII (Norwegian Society for Research on Internet Interventions) er ein del av ESRII og ISRII som er det europeiske og internasjonale felleskapa. Digitale intervensjonar vert stadig større i heile verda, også i Noreg. NORSRII vart difor oppretta i 2019 som ein møteplass for forskarar innan e-helse.

I år vart det blant anna presentert forsking på bruk av digitale intervensjonar for insomni og digital oppfølging av pasientar etter gynekologisk kreft.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Aneliana_NORSRII_2021-1024x576.jpeg
Aneliana da Silva Prado har undersøkt bruk av digitale helsetenester som støte for ungdom under pandemien i Brasil. Dette vart gjort over video grunna innreiserestriksjonar.

Innlegg under konferansen:

 • Tine Nordgreen – Challenges and possible solutions- in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health
 • Kerstin Blom – Treating and preventing depression by adressing insomnia. Long-term follow up of three RCTs
 • Jone Bjørnestad – Rethinking Social Interaction: Empirial Model Development
 • Jim Tørresen – Training Personalised Mental Health Intervention Systems
 • Gunhild Brørs – Validity and reliability of the Norwegian version of the eHealth Literacy Scale among patients after percutaneous coronary intervention
 • Hege Størksen – Internet- Based Interventions for Parents with Children 0-5 years
 • Linn-Heidi Lunde – Therapist-guided Internet treatment for hazardous and harmful drikning among adults 50+
 • Kristian Kidholm – Results from large scale studies of patients perception og video consultaions in Norway and Denmark.
 • Sigrund Breistig – Digital Follow-up after Gynaecological cancer
 • Rosaline Barendregt – Persuasive design to increase adherence in IDPT
 • Aneliana da Silva Prado – Mental health promotion in graduate students: online peer support on a pandemic context. 
 • Minh H. Pham – mood recognition from daily phone calls of bipolar disorder patients with deep learning
 • Håvard Brendryen – Using the Serafin-software to develop complex digital interventions
 • Ulysse Côté-Allard – Long-short Ensamble Network for Bipolar Manic-Euthymic State Recognition Based on Wrist-worn Sensors