Aktuelt

Møt vår partner eMestring Vestfold

Forhelse har med seg tre eMestrings partnere på laget, og denne uken vil du få lese om eMestring Vestfold og deres bidrag i senteret.

eMestring Vestfold tilbyr i dag digitale behandlingsprogram for pasienter med depresjon, angst og panikklidelse. I tillegg er i de i gang med å prøve ut et digitalt tilbud for personer som har et overforbruk av alkohol.

Les mer om eMestring Vestfold her.

Vi tok oss en prat med Elin Katrine Vestly om deres arbeid i eMestring og hvorfor de ønsket å bli en del av Forhelse.

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

Vi har et ønske om å videreutvikle digitale helsetjenester som et tilbud ved våre behandlingsenheter. I den sammenheng tenker vi det er viktig å knytte kontakter på tvers av foretak og på områder som fag, ledelse og forskning/evaluering. Vi ser på Forhelse som en nyttig samarbeidspartner i vårt videre arbeid.

eMestring Vestfold vil delta i Arbeidspakke 2 og 4. Der skal de blant annet bidra med deres erfaring rundt veiledet internettbehandling som de har hatt som tilbud i Vestfold siden 2014. I tillegg vil de dele erfaringer om hvilket ansvar de har hatt med å implementere eMestring ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Deres bidrag vil hovedsakelig være knyttet til data fra drift av DPS og intervju med sentrale personer i prosjektet.

Hvilke utfordringer ser dere for dere i prosjektet?

Akkurat nå jobber vi med utfordringer knyttet til deling av data i multisenterstudien. Sammen med ledelsen i arbeidspakke 2, gjør vi vurderinger i forhold til behov for avtaler med mer. Kostnad-nytte er et komplekst regnestykke med mange variabler. Det blir spennende å se resultater av dette.

Du kan lese mer om arbeidspakke 2 her.

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

Det er behov for å unytte de ressursene vi har på en kunnskapsbasert, men samtidig effektiv måte. Vi ser ulike helsetilbud levert på digitale plattformer som et viktig bidrag til å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for folk flest. Digitale helsetilbud, der dette er anvendelig, bidrar også til større fleksibilitet både for behandler og pasient.

Det bidrar også til en demokratisering av behandlingstilbud gjennom at samme behandlingstilbud og kompetanse kan tilbys i både byer og mer grissgrendte strøk.

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de 8 årene senteret skal eksistere?

Det er et vanskelig spørsmål! Vi ønsker å tilegne oss mer kunnskap om kostnad-nytte og få bedre kompetanse og verktøy for implementering. Vi tror også deltagelse gir oss muligheter for nettverksbygging på tvers av helseforetak og andre samarbeidspartnere. Det vil være nyttig i arbeidet med å utvikle digitale helsetjeneste tilbud.