Aktuelt

Møt helsetjeneste­partneren RBUP

RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske, Helseregion Øst og Sør) forsker for tiden på et internettprogram for gravide og nybakte mødre kalt Mamma Mia. Det er en del av forskningsprosjektet MaMi trial som skal fremme god psykiske helse for mødre gjennom svangerskapet og barseltide.

Vi tok en prat med en av forskerne i prosjektet, Filip Drozd, om hvorfor de ønsket å være en del av Forhelse og hvilke tanker de har om digitalisering i helsetjenesten.

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

RPUB sin motivasjon for å bli med i senteret var å få gjort en kost-nytt evaluering som kan skaffe til vei kunnskap om de budsjettmessige konsekvensene det kan ha for kommunene å ta i bruk Mamma Mia. Det er også viktig å fremskaffe kunnskap om hvilke hensyn det er viktig å ta og hvilke utslag det vil gi kostnadsmessig om vi må justere litt for å kunne implementere Mamma Mia på en bærekraftig måte etter at forskningsprosjektet er over.

RBUP er en del av arbeidspakke 2 i Forhelse. Du kan lese mer om det her.

Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Vi bidrar med Mamma Mia som et case, og legger til rette for at senteret kan gjennomføre en kost-nytte evaluering av et helsefremmende og forebyggende program for svangerskaps- og fødselsdepresjon i primærhelsetjenesten. Vi vil også bidra faglig til våre samarbeidspartnere slik at vi sammen kan gjøre en best mulig evaluering av et utbredt problem, og hvor det mangler kunnskap om kostnadseffektiviteten av tiltak for målgruppen vår.

Ifølge HelseNorge utvikler omtrent 1/10 kvinner i Norge depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller etter fødsel.

Hvilke utfordringer ser dere for dere i prosjektet?

Det er alltid store og små utfordringer i alle forskningsprosjekter, men til nå har den største utfordringen vært rekruttering av kommuner. Vi er fortsatt i en pandemi som berører kommunene og helsestasjonstjenestene, samtidig som tidligere utfordringer, som blant annet jordmormangelen, i kommunene har blitt mer synlig under pandemien.

Kort sagt – det er en mangel på fagpersoner og ressurser ute i tjenestene som gjør at mange kommuner ikke kan delta eller trenger tid å løse andre utfordringer før de eventuelt kan bli med.

MammaMia er et internettprogram som kan tas i bruk av gravide og nybakte mammaer.

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

På et generelt grunnlag er digitalisering viktig for å tilby likeverdige tjenester i Norge, uavhengig av hvor man bor. Digitalisering kan tilføre kunnskap og kompetanse der det mangler fagpersoner, ressurser og kapasitet når det er det er integrert på en god måte i tjenestene.

I et helsefremmende og universalforebyggende perspektiv er det vanskelig å se for seg hvordan slik arbeid kan gjøres på en god og systematisk måte, uten bruk av digitale verktøy, med alle de store og viktige oppgavene som skal dekkes i svangerskaps- og barselomsorgen og helsestasjonstjenesten.

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de åtte årene senteret skal eksistere?

Vårt mål er at vi har fremskaffet ny kunnskap om kost-nytte av digitale selvhjelpsverktøy som er nyttig for alle relevante aktører innen svangerskaps- og barselomsorgen, og som kan hjelpe oss å forstå hvordan Mamma Mia kan videreføres på en bærekraftig måte slik at dette blir et standardisert tilbud til alle gravide og barselkvinner.

Ønsker du å lese mer om Mamma Mia så kan du gjøre det her.