Aktuelt

Første emne i DigiflexHelse er nå publisert

Da er emne DIGHEL630 – Digitalisering i helse: Individ, organisasjon og samfunn i gang.

DIGHEL630 er det første av totalt fire emner som studentene skal gjennom fram til juni 2023. Prosjektet har fått med seg en veldig erfaren gruppe med studenter under piloteringen av den digitale og asynkrone videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiflexHelse). Du kan lese mer om prosjektet her. IGS (UiB), Helse Bergen, ForHelse og partnerne inn i DigiflexHelse jobber tett med å utvikle emner som møter nye behov og krav til digitaliseringskompetanse for ansatte i helsesektoren.

Veien videre blir spennende for både partnerne, fagpersoner og prosjektets flotte studenter.

Alrek Helseklynge

Helse Bergen

Helse Vest IKT

Bergen kommune

Alver kommune

Vaksdal kommune

Voss herad

Norwegian Smart Care Cluster

Bergen Næringsråd

Les mer om den digitale videreutdanningen her:

 Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren (DigiFleksHelse) – Alrek (alrekhelseklynge.no)

DigiFleksHelse-prosjektet ved IGS får midler fra regjeringen | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | UiB