Aktuelt

Fellessamling i Forhelse 2. september 2021

Senteret åpnet i desember 2020, og pandemien har satt begrensninger for mulighetene for fysiske treff helt fram til denne høsten. 2. september samlet alle partnerne i senteret seg til første fysiske fellessamling i senteret.

På programmet denne dagen stod en presentasjonsrunde hvor alle partnere snakket om sine prosjekter, med både målsetninger og utfordringer. Prosjektet «Ungdom med angst» ble presentert av Ragnhild Thornam fra Bergen kommune, vi hørte om arbeidet i Helse i Hardanger fra Sissel Aase Børve. Styreleder Jonny Klemetsen fra næringslivspartneren YouWell presenterte målsetninger for arbeidspakken med digitale psykiske behandlinger og effektstudier. Kostnad-nytte arbeidspakken ble presentert av Vidar Halsteinli fra St. Olavs, vi hørte oppdateringer fra fra eMeistring Bergen og eMestring Vestfold, og implementerings-arbeidspakken ble presentert av Robin Kenter. 

Videre ble det jobbet med arbeidsplanen for 2022. Ledet av arbeidspakkelederne ble detaljene for 2022 snakket om i grupper, med avklaringer, arbeidsfordeling, målsetninger og leveranseplaner. Deretter ble det jobbet med riskofaktorer og aktuelle tiltak knyttet til dette. 

Det er stor verdi i å møtes fysisk og kunne jobbe sammen om fag, men også ha de uformelle pausesamtalene og felleslunsj. Vi ser at det oppstår nye samarbeid og nettverk, som igjen skaper gode synergieffekter og er helt i tråd med målet for hva et slikt senter som vi skal være. 

Vi ser allerede fram til neste fysiske samling til våren. 

Disse partnere i Forhelse var tilstede: Bergen kommune, CheckWare, eMeistring Bergen, eMestring Vestfold, Helse Bergen, Helse i Hardanger, Lifekeys, Nasjonalt senter for e-helseforskning, St. Olavs hospital, Universitetet i Bergen og Youwell.