Members

Sunniva Brurok Myklebost

Psychologist, Phd-fellow Universitetet i Bergen

Tine Nordgreen

Centre director Forhelse, Clinical psychologist, Researcher Helse Bergen HF Helse Bergen and Universitetet i Bergen

Vidar Halsteinli

Health economist, researcher Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU) St. Olavs hospital HF

Smiti Kahlon

Psychologist, PhD fellow Haukeland Universitetssykehus

Linn Nathalie Støme

Post doc, Centre for connected care (C3) Oslo universitetssykehus

Monika Knudsen Gullslett

Professor Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kristian Kidholm

Professor, Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Jørn Heggelund

Researcher, post doc St. Olavs hospital HF