Aktuelt

Bli kjent med våre næringslivspartnere: Youwell

Youwell er et bergensbasert IT-selskap som leverer verktøy for å utvikle og tilby digitale helsetjenester. De har siden 2016 vært næringslivspartner i INTROMAT, et IKT Fyrtårn ledet av Helse Bergen med støtte fra Norges Forskningsråd. Nå skal de delta i arbeidspakke 1 i Forhelse som skal forske på effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. De har utviklet flere av de teknologiske løsningene for behandlingsprogrammer knyttet til senteret. Daglig leder Jonny Klemetsen svarer på spørsmål: 

Daglig leder i Youwell, Jonny Klemetsen

– Hva var deres motivasjon for å bli med i senteret?

Det er flere faktorer som motiverer oss til å delta. Først og fremst så håper vi på å kunne skape stor samfunnsnytte ved å ta frem digitale intervensjoner som kan bidra til en bedre fremtid for unge med angst. Dersom vi kan bidra til at en ungdom får et bedre liv så er det verdt innsatsen. Vi håper jo selvsagt det vil være betalingsvillighet for å benytte seg av den i Norge og Norden i første omgang. For oss er det avgjørende å sikre finansiering for å kunne utvikle nye digitale intervensjoner samt videreutvikle vår tekniske plattform.

Til sist er det veldig lærerikt for oss å delta. Vi lærer oss domenet, forskning som fag og ikke minst hvordan digital teknologi kan brukes i fremtidens helsevesen.

– Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Vårt viktigste bidrag vil være å stille vår plattform til disposisjon for å utvikle digitale intervensjoner og samhandling mellom aktørene rundt en helsetjeneste. Utover det så stiller vi med tjenestedesigner, UX og utviklingskompetanse for å tilpasse teknologien brukerhistoriene vi skal støtte.

– Hvilken betydning har forskning på Youwell sin virksomhet?

Vår teknologi er utviklet sammen med innsiktsfulle forskere. Denne innsikten mangler vi og uten forskningen ville vi ikke kunne tatt frem vår teknologi. Videre er det en fantastisk fin mulighet til å tilegne seg kunnskap om et felt som betyr mye for mange. Dette er et område som veldig mange har lyst å jobbe med i krysningspunktet helsetjeneste og teknologiutvikling. Vi ser at vi kan tiltrekke oss gode hoder fordi vi er en del av senteret og fordi dette er meningsfulle oppgaver.

– Hva er etter deres erfaring og utfordring med å jobbe med forskere/delta i forskningsprosjekt?

Vi opplever at forskere har høyt kompetansenivå på sitt fagfelt. Det kompletterer oss og vår teknologikompetanse på en fin måte. Gjennom INTROMAT så har vi fått erfaring med hvordan forskere jobber. Vi tror også at forskerne har lært seg hvordan vi arbeider med teknologiutvikling. Det har gjort det lettere å lage gode planer og levere iht. det.

– Hva ønsker dere å få ut av de 8 årene senteret skal eksistere?

Først og fremst håper vi på å få dokumentert at den utviklede digitale intervensjonen implementert i Bergen Kommune har en effekt på brukerne. Videre er vi opptatt av å utvikle nye produkter og tjenester basert på innsikten som utvikles i senteret.

Les mer om Youwell her.