Aktuelt

Bli kjent med våre næringslivspartnere: Lifekeys

Lifekeys startet opp i 2017 og er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjoner og temabaserte seminarer med utvalgte psykologer. De har etablert seg som eksperter innen online psykologtjenester, og de har høye standarder for innovative løsninger som gjør det enklere å komme i kontakt med psykolog når behovet er der – uavhengig av hvem du er. Lifekeys deltar i arbeidspakke 3 om tidlig metodevurdering, som bl.a. skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjons- eller endringsprosesser. Vi har tatt en prat med daglig leder, Erik Hellestøl. 

Daglig leder i Lifekeys, Erik Hellestøl

– Hva var deres motivasjon for å bli med i senteret?

Vi ønsker å bidra til at flere kan få kvalitetssikret digitale psykologløsninger gjennom bruk av teknologi. Gode digitale løsninger er viktig for å senke terskelen for å oppsøke hjelp og dermed tilrettelegge for tidlig intervensjon.

– Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Vi er næringslivspartner i prosjektet og vil bidra med kompetanse, erfaring og teknologi innen digitale psykologløsninger.

– Hvilken betydning har forskning på Lifekeys sin virksomhet?

Forskning på digitale løsninger innen psykisk helse er en viktig del av grunnlaget for Lifekeys. Vi har troen på innovative løsninger som baserer seg på evidensbasert grunnlag og derfor er forskning et sentral ledd i vårt arbeid. Gjennom å være med i Forhelse kan vi få enda bedre kunnskap om hvilke behov og utfordringer som eksisterer, og hvordan vi kan bidra til å løse dem på en best mulig måte.

– Hva er etter deres erfaring utfordringen med å jobbe med forskere/delta i forskningsprosjekt?

Erfaringsmessig har det vist seg at det ofte kan være krevende å få til godt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor. Derfor er det viktig at vi i Forhelse har en klar felles forståelse av våre ulike roller. I Forhelse er det samlet mye god kompetanse, og jeg har troen på at dette er et område vi sammen skal lykkes med å skape positive utfall. Fokus på psykisk helse er god samfunnsøkonomi, det er god bedriftsøkonomi også er det viktig for hvert enkelt individ. Det er noe jeg mener vi klarer å fange opp i dette forskningsprosjektet.

– Hva ønsker dere å få ut av de 8 årene senteret skal eksistere?

I Forhelse ønsker vi å få bedre kunnskap om effekten av ulike digitale intervensjoner og videreutvikle løsningene vi tilbyr.