Bilder

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Fellessamling i Forhelse 2. september 2021

Senteret åpnet i desember 2020, og pandemien har satt begrensninger for mulighetene for fysiske treff helt fram til denne høsten. 2. september samlet alle partnerne i senteret seg til første fysiske fellessamling i senteret.

På programmet denne dagen stod en presentasjonsrunde hvor alle partnere snakket om sine prosjekter, med både målsetninger og utfordringer. Prosjektet «Ungdom med angst» ble presentert av Ragnhild Thornam fra Bergen kommune, vi hørte om arbeidet i Helse i Hardanger fra Sissel Aase Børve. Styreleder Jonny Klemetsen fra næringslivspartneren YouWell presenterte målsetninger for arbeidspakken med digitale psykiske behandlinger og effektstudier. Kostnad-nytte arbeidspakken ble presentert av Vidar Halsteinli fra St. Olavs, vi hørte oppdateringer fra fra eMeistring Bergen og eMestring Vestfold, og implementerings-arbeidspakken ble presentert av Robin Kenter. 

Videre ble det jobbet med arbeidsplanen for 2022. Ledet av arbeidspakkelederne ble detaljene for 2022 snakket om i grupper, med avklaringer, arbeidsfordeling, målsetninger og leveranseplaner. Deretter ble det jobbet med riskofaktorer og aktuelle tiltak knyttet til dette. 

Det er stor verdi i å møtes fysisk og kunne jobbe sammen om fag, men også ha de uformelle pausesamtalene og felleslunsj. Vi ser at det oppstår nye samarbeid og nettverk, som igjen skaper gode synergieffekter og er helt i tråd med målet for hva et slikt senter som vi skal være. 

Vi ser allerede fram til neste fysiske samling til våren. 

Disse partnere i Forhelse var tilstede: Bergen kommune, CheckWare, eMeistring Bergen, eMestring Vestfold, Helse Bergen, Helse i Hardanger, Lifekeys, Nasjonalt senter for e-helseforskning, St. Olavs hospital, Universitetet i Bergen og Youwell. 

Bli kjent med våre næringslivspartnere: CheckWare

Forhelse vil i tiden framover presentere sine næringslivspartnere her på nettsiden. CheckWare er først ut, og vi har tatt en liten prat med innovasjonsrådgiver Tori Almaas.

Åpning av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester 14.12.2020

Åpning av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester gikk av stabelen fra Grieghallen den 14. desember 2020. Trykk på «les mer» og følg linken nederst for å se åpningssendingen for Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester.

Den 14. desember ble Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester åpnet. Helseminister Bent Høie stod for den offisielle åpningen av senteret. – Digitale psykiske helsetenester kan bidra til å gi flere rett hjelp til rett tid, og vi vet at mange ønsker et slikt tilbud. Behandlings- og meistringstilbud på internett vil være viktig for pasientene i framtida, sa Høie i åpningstalen sin. Les mer om åpningen og senteret på Helsebergen.no, link til sak finner du HER.